تولید فیلم و سریال

واحد تولید فیلم و سریال
واحد تولید فیلم و سریال آوای شباهنگ از سال 1370 به تولید و انجام مراحل فنی فیلم ها و سریال های تلویزیونی پرداخته است ، این واحد متشکل از تیم های حرفه ای برای ساخت تیزرهای تبلیغاتی و فیلم های داستانی و همچنین سریال هایی با مضمامین اجتماعی ، طنز، فرهنگی میباشد .
همچنین بخش تبلیغات تلویزیونی موسسه نیز فعال میباشد و در زمینه تهیه و تولید تیزرهای تلویزیونی و تبلیغات محیطی (بیلبورد و بنر و .... ) فعالیت میکند .


“ تولید فیلم و سریال ”