نشر و پخش موسیقی

واحد پخش و انتشار آثار صوتی و تصویری
واحد نشر و پخش موسیقی آوای شباهنگ ،
متشکل از دو کارگروه پخش در قسمت پخش سنتی و مویرگی ( ویدئو رسانه ) به فعالیت میپردازد. با استفاده از رگه های پخش موسیقی در ویدئو کلوپ ها و مراکز عرضه محصولات فرهنگی و در قسمت دوم در بخش سوپر مارکت ها و مراکز فروش نوشت افزار و کلیه مکانهایی که نسبت به فروش الواح فشرده اقدام میکنند ، اجرا خواهد شد . اقدام برای تبلیغات برای پخش آلبوم نیز از اقداماتی خواهد بود که موسسه به آن میپردازد .
در قسمت آلبوم ها با آلبوم هایی که این موسسه به پخش آن پرداخته ، آشنا شوید .

لینک ها :
خانه موسیقی

فهرست مراکز تهیه،تولیدوتکثیر آثار صوتی

“ نشر و پخش موسیقی ”